Το Τμήμα Φορολογίας, σε ανακοίνωση του, υπενθύμισε ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού, για το φορολογικό έτος 2015, σε έντυπη μορφή είναι η 30η Απριλίου 2016 και μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας. Ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού μέσω Taxisnet, μπορεί να γίνει μέχρι και την 31ην Ιουλίου 2016.

"Τονίζεται ότι, υποχρεούστε να προβείτε σε αυτοφορολογία, συμπληρώνοντας το
σχετικό μέρος της Δήλωσης Εισοδήματος ‘Υπολογισμός Φόρου’. Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax, έχει αναρτηθεί ειδικό εργαλείο για διευκόλυνση υπολογισμού του φόρου".

Στην περίπτωση που προκύπτει οφειλόμενο ποσό φόρου, αυτό θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 30/06/2016. Πληρωμές μέχρι 30/6/2016 μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com, και στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων. Εκπρόθεσμες πληρωμές, μπορούν να γίνουν μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.