Ημερίδα με θέμα: "Μετάβαση στην λογιστική βάση των δεδουλευμένων στο νέο οικονομικό περιβάλλον", διοργάνωσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των λογιστικών συστημάτων του δημόσιου τομέα, και με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνου Πετρίδη, εκ μέρους του οποίου διαβάστηκε χαιρετισμός από τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Θεοδόση Τσιόλα.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν διαλέξεις από προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας στον χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, από την Eurostat της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Δημόσιο Τομέα (IPSASB), την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Λογιστών (FEE), οι οποίοι αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο και στη συγγραφή νέων Λογιστικών Προτύπων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιπρόσθετα, υψηλοί προσκεκλημένοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας και του Ινστιτούτου Επαγγελματιών Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICAEW), παρουσίασαν την εφαρμογή της λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων τόσο στην Αυστρία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα, χρησιμότητα και τα οφέλη που η βάση αυτή προσέδωσε στα δημόσια οικονομικά.

Η συγκρισιμότητα, η συνέπεια και η διαφάνεια είναι τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της βάσης των δεδουλευμένων. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει οργανωθεί για τη μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων, στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ