Η Κύπρος υπέγραψε την πολυμερή Φορολογική Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την εφαρμογή μέτρων μείωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπογράφοντας την πολυμερή Φορολογική Σύμβαση του ΟΟΣΑ, προτίθεται να τροποποιήσει όλες τις υφιστάμενες Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τα ελάχιστα πρότυπα.
 
Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου από τον Πρέσβη της Δημοκρατίας στην Γαλλία Παντιά Δ. Ηλιάδη, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Τη Σύμβαση υπέγραψαν συνολικά 76 Υπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στην έδρα του ΟΟΣΑ στον Παρίσι.

Η υπογραφή της εν λόγω Σύμβασης σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στα διεθνή φορολογικά δρώμενα, δεδομένου ότι έχει ως κύριο στόχο την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς των κερδών, ιδίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις σημειώνεται στην ανακοίνωση.
 
Επιπλέον, αναφέρεται, η νέα Σύμβαση, η οποία είναι η πρώτη πολυμερής Συνθήκη αυτού του είδους και είναι αποτέλεσμα μακρών διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 100 κράτη, βάσει εντολής που δόθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών G20 και τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών κατά τη συνάντησή τους τον Φεβρουάριου 2015, δεσμεύει τα κράτη μέλη όπως υιοθετήσουν σειρά μέτρων, αφενός, για επικαιροποίηση των διμερών φορολογικών συμφωνιών του και, αφετέρου, για μείωση της φοροδιαφυγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ