Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της υποβολής από τον ανάδοχο κατασκευής της νέας Λιγνιτικής Μονάδας "Πτολεμαΐδα V" των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, κατέθεσε σήμερα, 10 Αυγούστου 2016, τη δεύτερη προκαταβολή ύψους € 198 εκατ. με βάση τα όσα προβλέπονται στη σύμβαση κατασκευής, διασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη του έργου. Η νέα μονάδα αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2020.